Huishoudelijk regelement

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het actief en passief beoefenen van de mountainbikesport, in de ruimste zin van het woord alsmede al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

De contributie bedraagt op dit moment:

-        € 65,00 per jaar per lid

-        € 60,00 per jaar voor jeugdleden t/m 17 jaar

-        € 35,00 per jaar voor M-leden (leden die de ntfu pas ontvangen bij een andere vereniging)

-        € 10,00 eenmalig inschrijfgeld nieuw lid.

De contributie dient in de maand december en vóór 1 januari van het nieuwe jaar te zijn voldaan.

Forum

Op de verenigingssite (www.funbikers.nl) is alle informatie terug te vinden. Ook is er een forum waar je een activiteit kunt aanmelden of je in kunt schrijven voor activiteiten van die week. Hier vind je ook een prikbord waar je advertenties kunt zetten, bv voor koop of verkoop van kleding of een fiets.

Je hebt toegang tot het forum als je lid bent van de vereniging. Als gast kun je voor maximaal een maand beperkte toegang krijgen tot het forum. Een account kun je aanvragen door een mail te sturen naar bestuur@funbikers.nl

Gedragscode MTB

Samenwerking tussen KNWU, NTFU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten heeft een gedragscode MTB opgeleverd om een goede omgang met andere recreanten en een goed behoud van de natuur na te streven.

 

Jeugd

Funbikers heeft een aparte jeugdafdeling. De jeugdafdeling richt zich op jeugd in de leeftijd van circa 10 t/m 18 jaar. De jeugd traint iedere zaterdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur. We starten vanaf minicamping De Sprink, Kasteelweg 21 in Mierlo. Met uitzondering van de zomervakantie loopt het programma het hele jaar door. Afhankelijk van de opkomst fietsen we in één of meerdere groepen. Elke groep heeft één of meer trainers en/of begeleiders.

 

Lidmaatschap

Aanmelding als lid vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier (te vinden op de website)

 • je ontvangt binnen enkele dagen een mail van onze penningmeester met een verzoek om de contributie en inschrijfgeld over te maken.
 • inschrijving vindt plaats na ontvangst betaling.
 • het NTFU-pasje wordt door de NTFU rechtstreeks naar je huisadres gestuurd

Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar. Zegt men na deze datum op is men verplicht de contributie voor het nieuwe jaar te betalen.

Materiaal

Een goede mountainbike, fietshelm en fietsbril zijn bij alle MTB activiteiten verplicht. We adviseren ook om handschoenen te dragen. De clubleiding behoud zich het recht om bikers met een aantoonbaar in gevaarlijke staat verkerende fiets of helm van een activiteit uit te sluiten.

NTFU

Mountainbikevereniging De Funbikers is aangesloten bij de NTFU. Dit is de overkoepelende organisatie van de toerfietsverenigingen in Nederland. Als lid profiteer je van een aantal privileges waaronder:

 • gratis toerfietsmagazine/programma
 • korting op toertochten
 • tijdens het toerfietsen standaard verzekerd via de NTFU
 • overzicht toertochten

kijk op www.ntfu.nl voor meer informatie.

Kleding

Als bestuur stellen we het op prijs om dat onze leden clubkleding dragen tijdens clubactiviteiten. Voor ieder jeugdlid geldt, dat hij/zij beschikt over minimaal een clubshirt korte mouwen.

Spelregels:

 • 2x per jaar wordt kleding besteld, namelijk op 1 maart en op 1 september (tussendoor bestellen kan ook, maar met meerkosten van 50%)
 • kleding bestel je via de webshop op onze website
 • wanneer je je kleding bestelt, direct het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer: NL76 ABNA 0510 3405 39 t.n.v. Funbikers onder de vermelding van je naam + kleding (zonder betaling bestellen wij geen kleding)
 • minimum aantal van 5 stuks
 • op de website van de kledingleverancier Vitesse (vitesse.pl) is een maattabel voor de kleding te vinden.


Vervoer

Vervoer van en naar MTB evenementen en clubactiviteiten zijn voor rekening van de leden en dienen door de leden zelf georganiseerd te worden. Om de kosten wel eerlijk te verdelen betalen de leden die meerijden een vergoeding aan de chauffeur. Diegenen die meerijden betalen zelf hun bijdrage aan de chauffeur. Tenzij de chauffeur uitdrukkelijk aangeeft geen reiskostenvergoeding te hoeven ontvangen.

 1. Chauffeurs met auto en fietsdrager(s) ontvangen een vergoeding van € 0,20 per gereden kilometer
 2. Chauffeurs die de clubaanhanger gebruiken ontvangen een vergoeding van € 0,24 per gereden kilometer
 3. Deze regeling geldt alleen voor officiële clubactiviteiten.
 4. Alleen mensen waarmee het bestuur vooraf afspraken hebben gemaakt over reiskostenvergoeding komen in aanmerking voor deze regeling.
 5. De reiskostendeclaratie wordt ingeleverd bij de Penningmeester voor controle en betaling.

Disclaimer

Deelname aan alle activiteiten van Funbikers is altijd voor ei


Advertentie