NTFU & IMBA

Funbikers.nl is aangesloten bij de NTFU

NTFU en IMBA

Voordelen van het NTFU-lidmaatschap

De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is de overkoepelende organisatie van toerfietsverenigingen in Nederland. De NTFU behartigt de belangen van bij haar aangesloten verenigingen en de, al dan niet georganiseerde, toerfietsers opdat zij het toerfietsen, als sport of recreatie, optimaal kunnen beoefenen. Bij de NTFU zijn ruim 500 verenigingen aangesloten, die nu samen meer dan 43.000 ToerFietsKaart-houders vertegenwoordigen. De NTFU is aangesloten bij NOC*NSF.

Unieke fietsschadeverzekering

ToerFietsKaart-houders hebben een standaard verzekering waarin onder andere de vergoeding van materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen tengevolge van een ongeval zijn geregeld. 
Belangrijke voordelen ten opzichte van andere fietsschadeverzekeringen: 
De verzekering geldt voor alle fietsen die je in je bezit hebt; de fiets waarop je rijdt is verzekerd. 
Ook kleding is meeverzekerd. 

6x per jaar het Fietssport Magazine (t.w.v. € 15,95)

Zes keer per jaar ontvang je het blad "Fiets Sport Magazine" boordevol informatie over fietsen, techniek, kleding, medische adviezen en tochten in binnen- en buitenland.

En verder nog...http://www.ntfu.nl

  • Korting op 4000+ toertochten
  • Shimano Club lidmaatschap
  • Korting Cycletours fietsvakanties
  • Korting trainingen en clinics
  • Korting FietsNED pechpas
  • Gratis lid van GoXchange.nl: een GPS-community

De IMBA

De International Mountain Bicycling Association (IMBA) werd in 1988 opgericht door een aantal mountainbikeclubs in California die zich zorgen maakte over de afsluiting van paden voor mountainbikers. Zij vonden dat er educatieve programma’s en innovatieve oplossingen op het gebied van routestructuren ontwikkeld en gepromoot moesten worden om daarmee de bedreiging van afgesloten paden voor mountainbikers tegen te gaan. Daarmee werd de missie van de IMBA het beschermen, creëren en verbeteren van ‘quality trail experiences’ voor mountainbikers wereldwijd.

Inmiddels is de IMBA uitgegroeid tot een organisatie die leden heeft uit alle staten van Amerika en in meer dan 40 andere landen. Deze IMBA leden steken op jaarbasis meer dan een miljoen uur in de aanleg en het verbeteren van mountainbikeroutes.

Door de jaren heen heeft de IMBA altijd nagestreefd het beste in mountainbiken naar boven te halen door zich te richten op educatie, de aanleg van routes, het stimuleren van vrijwilligerswerk door mountainbikers, advisering op managementniveau en fondsenwerving voor de verbetering van mountainbikepaden. Maar bovenal heeft ze de stem van mountainbikers laten doorklinken bij terreineigenaren en terreinbeheerders, de overheid, milieugroeperingen, in de media en bij andere recreanten. Verder werkt de IMBA in Amerka nauw samen met grote terreinbeherende instanties als U.S. Forest Service (in Nederland vergelijkbaar met Staatsbosbeheer), Bureau of Land Management, National Park Service, Parks Canada en U.K. Forestry Commission. Deze samenwerkingsverbanden hebben geleid tot meer begrip en afstemming tussen gebruiker en beheerder en heeft de toegankelijkheid van deze terrein voor mountainbikers verbetert.

Samenwerking IMBA, NTFU & Funbikers

Nederland heeft eigenlijk te weinig natuur om een ieder die dat wil daar op zijn of haar manier gebruik van te kunnen laten maken. Dit betekent dat bossen, duinen, heide en andere natuurgebieden met tal van verschillende gebruikers (wandelaars, ruiters, mountainbikers, nordic walkers...) gedeeld moet worden. Op sommige plekken waar de recreatiedruk hoog is en waar veel verschillende gebruikersgroepen samen komen kan dit wel eens tot conflicten leiden. De mountainbiker trekt in dat geval nogal eens aan het kortste eind en wordt als eerste geweerd uit het gebied op zijn ‘territorium’ wordt ingeperkt door bijvoorbeeld een vaste mountainbikeroute waar niet vanaf geweken mag worden.
De IMBA dient voor de Funbikers als belangrijk voorbeeld hoe het belang van de mountainbiker het beste behartigt kan worden. Met aansprekende thema’s als Speak, Build, Respect & Ride willen de Funbikers het gedachtegoed van de IMBA ook in Nederland gaan uitdragen.

De eerste aanzet tot samenwerking is ontstaan tijdens gezamenlijke activiteiten met Mountainbike Club Discovery uit Landgraaf . De kennis van het aanleggen van mountainbike routes die door de jaren door veel ervaring zijn opgedaan, en de omgaan met beheerders spreekt ons erg aan.

Hoe zij van niets tot een gerespecteerd gesprekspartner van tal van terreinbeherende organisaties en overheidsinstanties was uitgegroeid en dat de kracht van dit succes lag op het gebied van samenwerking en afstemming tussen gebruiker en beheerder.

Om de positie van de mountainbikesport in Nederland te versterken is een dergelijke aanpak ook hier nodig. Daarom zijn de Funbikers , het gesprek met de IMBA en andere omringende clubs aangegaan om tot een samenwerking tussen alle organisaties te komen.

 

De samenwerking bestaat uit het uitwisselen van kennis en ervaring op mountainbikegebied, uit het gebruik maken van IMBA’s specifieke expertise voor wat betreft de aanleg van duurzame, attractieve mountainbikeroutes, gezamenlijke promotie en communicatie en bijvoorbeeld het implementeren van succesvolle IMBA projecten in Nederland.
Jaarlijks zullen de Funbikers veel samenwerken met mountainbike clubs NTFU en IMBA. Funbikers leden krijgen bovendien dezelfde voordelen als IMBA in de vorm van bijvoorbeeld kortingen op IMBA merchandise. Meer nieuws over gezamenlijke projecten van Mountainbike Club Funbikers, IMBA en de NTFU vind je in de toekomst op deze pagina terug.

 

 

Tips & trics

 

Flora en fauna
Het is noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de effecten van mountainbikers op planten en dieren. De schade aan flora en fauna is sterk afhankelijk van de gevoeligheid van de voorkomende soorten in relatie tot het specifieke verstoringprofiel van mountainbikers.

 

Conflicten
Conflicten met andere recreanten is de meest gehoorde kritiek op mountainbiken. Het is daarom belangrijk bij de aanleg of verbetering van een route na te gaan waar zich problemen voor (kunnen) doen en bedenk hier dan een creatieve oplossing voor.

 

Watererosie
Het basisprincipe van een route is: mountainbiker er op, water er af. Zorg er daarom voor dat water zo snel mogelijk van het pad wordt afgevoerd, bijvoorbeeld door het pad naar de buitenkant af te laten wateren (outslope) of te verharden met een halfverharding (bijv. Gralux).

 

Efficiency
Het is belangrijk dat een route zo wordt aangelegd dat het de kortste en gemakkelijkste weg is of lijkt, zodat het afsnijden van bochten, het verhogen van de snelheid en het zoeken naar beter toegankelijke delen voorkomen wordt.

 

Bodem
De bodem speelt een belangrijke rol bij de stabiliteit van een pad. Elke bodem reageert anders op het gebruik door mountainbikers. Daarom is het belangrijk om goed de karakteristieken te kennen van de bodem in relatie tot de specifieke effecten van mountainbiken.

 

Harmonie
Een route moet goed aanvoelen. Het pad moet de goede breedte en de juiste ‘flow’ hebben, zodat een goed ritme kan worden opgebouwd. Regelmatig moet de route wat te bieden hebben op technisch of landschappelijk gebied, zodat nergens verveling optreedt.

 
 
 

  


Advertentie